• Miền Bắc

    0398924688 (Mr.Hiếu)

  • Miền Trung

    0767373393 (Ms.Oanh)

  • Miền Nam

    0916719791 (Mr.Thế)

CEMEDINE cho Hàn thân vỏ xe

  • Cemedine Logo
Chủng loại Spot sealer
Chủng loại Mastic Adhesive
Chủng loại Hemming Adhesive
Chủng loại Structural Adhesive
Qui cách Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Xuất xứ Japan, Thailand

Chi tiết sản phẩm

Parts of Automobile/ Adhesive CEMEDINE Adhesive Products
Window Sealer 366 E
CS-3061
8060
Body Sealer S-900
S-902
S-902-5#2
S-902-5L
S-902T-5F
S-905-76
S-907
CS-1800
Body Sealer (Interior) S-905-71
Roof Sealer CL-200
CS-4795-B
Drip Rail Sealer SS-200
Mastic Sealer S-310
S-320
S-330
S-352
S-356 N
S-407
S-440
S-441
S-455-8
S-455-50
S-455-150
S-476-3
CS-1333-1
Under Coat PT-152
PT-580
PT-130
PT-520
PT-590
Break Lining Adhesive 110
CS-2711
CS-2402-B2
Anti-chiping PT-185
PT-187
Spot Sealer CS-1333-1
S-300
S-415
S-412
S-440
Dust Sealer S-300
S-407 D
Door Panel Adhesive S-612
S-670
CS-1502-L
CS-1655
Heming Sealer EP-185-4
EP-240
Liên hệ ngay 0398924688