• INFORMATION

  0398.924.688 (Mr.Hiếu)

 • INFORMATION

  0767.373.393 (Mr.Hưng Phúc)

 • INFORMATION

  0916.719.791 (Mr.Thế)

XI LANH KHÍ

 • Xi Lanh Khi
Mã sản phẩm
Áp lực
Loại kết nối
Size (inch, mm)
Xuất xứ

Detail Product

CM2: Loại 2 tác động, 1 ti

 • CQ2: Loại 2 tác động, 1 ti

 • CXS: Loại cơ bản
 • MGP: Xi lanh dẫn hướng nhỏ gọn

 • MK: Xi lanh xoay kẹp dạng chuẩn
 • MXH: Xi lanh bàn trượt nhỏ gọn
 • MXQ: Xi lanh bàn trượt
 • MXS: Xi lanh trượt
 • CY3B: Xi lanh không ty nam châm
 • CY3R: Loại dẫn hướng
 • CY3R: Xi lanh không ty nam châm có dẫn hướng dùng với cảm biến
 • MY1C: Xi lanh không ty có dẫn hướng CAM
 • MY1C: Loại 2 tác động, 1 ti
 • CKG1/CKP1: Xi lanh kẹp với cảm biến chống tác động từ trường


 • CP96: Xi lanh ISO tiêu chuẩn (2 tác động, với giảm chấn cuối hành trình)
  • CRA1: Xi lanh xoay


Contact Now 0398.924.688