• INFORMATION

    0398.924.688 (Mr.Hiếu)

  • INFORMATION

    0767.373.393 (Mr.Hưng Phúc)

  • INFORMATION

    0916.719.791 (Mr.Thế)

Nhà máy Kraft of Asia (Marubeni)

Nhà máy Kraft of Asia (Marubeni)...

Manufacturing Factory
Nhà máy VGI 3 – NSG Group

Nhà máy VGI 3 – NSG Group...

Manufacturing Factory
Nhà máy TOTO 2 Hưng Yên

Nhà máy TOTO 2 Hưng Yên...

Manufacturing Factory
Nhà máy may Tinh Lợi

Nhà máy may Tinh Lợi...

Manufacturing Factory
 Nhà máy nước tinh khiết

Nhà máy nước tinh khiết...

Manufacturing Factory
Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast

Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast ...

Manufacturing Factory
Matsuoka Phú Thọ

Matsuoka Phú Thọ ...

Manufacturing Factory
Meiko Thạch Thất Hà Nội

Meiko Thạch Thất Hà Nội...

Manufacturing Factory
 Kyocera Hải Phòng

Kyocera Hải Phòng ...

Manufacturing Factory
Contact Now 0398.924.688