• Address : (Hanoi) 2nd Floor, Melinh Plaza, Km 8, Bac Thang Long - Noi Bai Highway, Quang Minh, Me Linh, Hanoi; (HCMC) 32/18 Pham Huy Thong street, 7 Ward, Go Vap District, HCMC

  • Contact : 03989.24688 (Mr.Hiếu) - Hà Nội / 0767.373.393 (Ms.Oanh) - Hồ Chí Minh
    [email protected]

Z1318940949953 7Ea81640062De1Ed7Db8Dea2D992263D

Trainning 2019

  • 19 Mar, 2019
  • 393

Công tác training đến từ cả các nhân viên chứ không chỉ có cấp quản lý. Nhân viên Hưng Phúc chia sẻ về quan điểm tư vấn bán hàng và kỹ năng bán hàng hiệu quả trong năm 2019.

Comments ( )