• Miền Bắc

    0398.924.688 (Mr.Hiếu)

  • Miền Trung

    0767.373.393 (Mr. Hưng Phúc)

  • Miền Nam

    0916.719.791 (Mr.Thế)

Nhà máy Yazaki

Nhà máy Yazaki...

Nhà máy chế tạo
Nhà máy Matsuoka

Nhà máy Matsuoka...

Xưởng may
Nhà máy Mani

Nhà máy Mani...

Nhà máy chế tạo
Nhà máy Yamaha

Nhà máy Yamaha...

Nhà máy chế tạo
Nhà máy Cocacola

Nhà máy Cocacola...

Đồ ăn và đồ uống
Nhà máy Kyocera

Nhà máy Kyocera...

Nhà máy chế tạo
Nhà máy Iko

Nhà máy Iko...

Nhà máy chế tạo
Nhà máy Nissin

Nhà máy Nissin...

Nhà máy chế tạo
Nhà máy Bridgestone

Nhà máy Bridgestone ...

Nhà máy chế tạo
Liên hệ ngay 0398.924.688